polski de
Belownica pionowa - Aventek (Avermann)

Belownica pionowa

Prelum 30 - Nowość

Więcej »
Prasa do makulatury - Aventek (Avermann)

SOLIDNA I WYDAJNA

Seria pras PRIMA

Więcej »
Prasokontener - prasy do odpadów Aventek

PRASY MOBILNE

m5, m10, m20

Więcej »
Aventek - belownica - belownice

STACJONARNE

Do dużych ilości surowców

Więcej »

Napisali o nas

12/14

ZKZ 04723
Rocznik 31
8,- euro
 
 
Recykling UE
+ surowce wtórne
Branżowy magazyn europejskiego rynku recyklingu
 
Belownica kanałowa Prima60 firmy Aventek
 
Maszyna tego producenta o sile nacisku 60 ton potrzebuje zainstalowanej mocy rzędu zaledwie 15 kilowatów. Umożliwia to jej znacznie bardziej elastyczne stosowanie.
 
Podczas nabywania maszyn to często średnie przedsiębiorstwa, położone na terenach przemysłowych, które nie są całkowicie uzbrojone lub przedsiębiorstwa, których zakłady znajdują się w starych strefach przemysłowych, muszą często uwzględniać niską moc dostępnych przyłączy elektrycznych. Na przykład firma BUK Berliner Umwelt Kontor GmbH, która jako zakład recyklingu przetwarza, między innymi, odpady typu PPK 1.04 w stanie luźnym lub wstępnie sprasowanym, nie może z powodu swojej lokalizacji stosować konwencjonalnej prasy, która wymaga mocy na poziomie co najmniej 37 kilowatów. Z tego względu od lipca w firmie pracuje nowa belownica kanałowa Prima60 firmy Aventek technologies GmbH w Osnabrücku o sile nacisku wynoszącej 60 ton. Papier, tektura i kartony w stanie luźnym mogą zostać zagęszczone i sprasowane do jednej dwudziestej swojej objętości w bele o dopuszczalnych na rynku wymiarach. I to w dodatku przy mocy zaledwie 15 kilowatów. Maszyna w wersji mobilnej może być również dostarczona w krótszej konstrukcji. Przy niewielkich nakładach można ją dostosowywać za pomocą standardowych modułów. Głowica prasująca jest łożyskowana na płozach, co zgodnie z podanymi informacjami redukuje częstotliwość konserwacji. Przy pomocy pojazdów typu hakowiec prasę można stosować w różnych miejscach – bez konieczności użycia dźwigu. Ponadto obsługa maszyny jest niezwykle prosta. Firma Aventek w ramach zwykłego serwisu świadczy jednak pomoc przy montażu na miejscu u klienta, ustawia maszynę i w celach kontrolnych przeprowadza również pierwsze próby prasowania. Wszyscy pracownicy zostają przy tym odpowiednio przeszkoleni. Cały proces od zamontowania do ostatecznego rozruchu trwa z reguły zaledwie jeden dzień.
 
Wymiarowe zagęszczenie i prawidłowo uformowany kształt
 
W celu uzyskania bel o wymiarach zgodnych z DIN obrabiany materiał jest podawany do zasypu o rozmiarach 1,10 x 1,20 metra, a na życzenie klienta również do 1,45 metra. Podawany materiał przelatuje obok czujnika, który automatycznie wysyła do maszyny sygnał startu. Następnie tłok prasujący zagęszcza materiał tak długo, aż osiągnięte zostaną wymiary beli zgodne z DIN. Kanał prasy biegnie do przodu w kierunku wylotu bel, żeby podda
jednostkę zagęszczającą ciśnieniu rzędu 250 bar. Powstałe w ten sposób bele zostają następnie owinięte drutem do wiązania bel złożonym z czterech drutów, który jest prowadzony rurami umieszczonymi pod maszyną, co pozwala zachować prawidłowy kształt gotowych bel.
 
Ciężki materiał?
Przełącz się na tryb ręczny
 
W razie pęknięcia drutu, można go w łatwy sposób związać od zewnątrz lub ponownie nawinąć. „Konwencjonalne prasy musiały w takiej sytuacji zostać najpierw odłączone od prądu, żeby pracownik mógł wejść do części formującej i połączyć pęknięty drut od wewnątrz.” – wyjaśnia Klaus Sachse, który w firmie Aventek zajmuje się sprzedażą belownic na terenie Berlina i Brandenburgii. W sytuacji zakleszczenia płytki prasującej na skutek zaklinowania się materiału, tak zwany swobodny ubijak, który dociska w dół jak szafot, zapewnia poluzowanie blokady. Umieszczone na tłoku prasującym ostrza tnące oddzielają wszystko, co wystaje poza kanał prasujący. Można je w łatwy sposób wymienić na nowe.
 
 
Belownica kanałowa jest sterowana za pomocą Siemens S7 i OP77. Opcjonalnie użytkownik może jednak również przełączyć się na sterowanie ręczne. „Opcja ręczna jest przydatna przede wszystkim w przypadku skomplikowanego materiału, takiego jak węże ogrodowe, rury PVC czy materiał ABS” – wyjaśnia Sachse. „Tryb obsługi ręcznej umożliwia często dokonywanie bardziej dokładnych nastaw. W kwestiach bezpieczeństwa zachowana jest przy tym oczywiście zgodność z wymaganiami bhp”. W przypadku podawania materiału za pomocą koparki przeładunkowej, przenośnika taśmowego lub wózka widłowego belownica umożliwia sprasowanie od czterech do sześciu ton na godzinę. Oprócz odpadów typu PPK 1,04 maszyna Prima60 nadaje się również do formowania folii (98/2 i kolorowa) oraz butelek PET, kanistrów plastikowych, taśm opinających oraz lekkich skrzynek drewnianych i skrzynek na owoce.
 
Blok napędowy złożony ze zbiornika hydraulicznego, pompy i silnika, który w wersji standardowej jest umieszczony na prasie, można zdjąć i postawi
obok agregatu. Maszyna jest cicha i można ją bez wysiłku czyścić od spodu. Masywna i odporna na skręcanie konstrukcja rurowa ramy zapewnia stabilność urządzenia. Jeżeli okazałoby się, że standardowe 15 kilowatów to jednak w dłuższej perspektywie za mało dla użytkownika, do urządzenia można dołączyć belownicę kanałową o masie 10,5 ton o mocy silnika 22 do 45 kilowatów, co umożliwia uzyskanie większej wydajności. Funkcja mobilna umożliwia formowanie maksymalnie do 14 ton PPK na godzinę.
 
 
 
 

 

Avermann to Aventek